Новини
Тренинг за комуникации с обществеността за регионалните референти Тренинг за комуникации с обществеността за регионалните референти
05.07.2012
Източник: БСК

Започна двудневното обучение по техники за работа с медиите и комуникация с обществеността за 10 - те регионални референти, назначени по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" на Българската стопанска камара. То се провежда в БСК на 5 и 6 юли 2012 г.

 

В рамките на първия ден регионалните референти ще се запознаят с основните принципи на връзките с обществеността, както и най-често ползваните похвати за привличане на общественото внимание чрез медиите. Вторият ден е посветен на подпомагането на адаптацията на референтите към системата за вътрешна комуникация по проекта на БСК, както и на налагането на единни стандарти при популяризирането на ползите от проекта за различните аудитории.

 

Обучението се провежда от екипа по комуникации на проекта - Анета Алашка и Александър Миланов.

 

„За нас е много важно да запознаем регионалните референти с основните похвати за комуникация с медиите - информацията за медиите, пресконференцията, както и да дадем практически съвети за подготовката на текстове, отразяващи дейността на регионалните центрове. Също така, ще дадем възможност на участниците в тренинга да разберат технологията на подготовката за публичните дебати, в които често ще се налага да участват.", коментира Анета Алашка.

 

Във втория ден регионалните референти ще се запознаят с платформата за администриране на страниците на центровете в портала на проекта - www.competencemap.bg

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа