Новини
Томчо Томов: На служителите често им липсва умението за работа в екип Томчо Томов: На служителите често им липсва умението за работа в екип
14.04.2015
Източник: Investor.bg

От март 2011 г. Томчо Томов е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК), създаден по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". 

Томчо Томов е председател на Асоциацията за развитие на човешкия потенциал в индустрията, която е член на Българската стопанска камара. Той е доктор по психология и е специализирал организационно поведение и комуникации в Израел, Дания и Франция. Работил е като мениджър „Човешки ресурси" в „Кремиковци" АД, „ТепроМетал" ЕАД. Томчо Томов е преподавател в Техническия университет в София. През 1988 г. основава за първи път в България специалността Управление на човешките ресурси.

 

Г-н Томов, Вашата организация обучава ли новите си кадри на нови умения и колко време изисква този процес?

Стратегията за подбор на нови кадри в БСК изисква за работа в организацията да се привличат опитни и добре подготвени кадри с висока професионална  експертиза в съответната област. Независимо от това БСК системно организира обучения за служителите си в случаите, когато практиката го изисква: при постъпване на работа, промени в нормативната уредба, промени в технологията на работа в т.ч. ИКТ, развиване на нови знания и умения.

Времето за присъствено обучение отнема около 20% от редовното работно време.

 

Как оценявате подготовката на новопостъпващите кадри в организацията ви?

Наблюдават се дефицити в областта на умения за работа в екип, комуникативни умения,  езикови умения, управление на проекти, основни бизнес умения и мениджърски компетенции, дигитални умения.

 

Нуждаят ли се от допълнително обучение новопостъпващите кадри - малко, много или изцяло?

Малко, но системно.

 

Подкрепяте ли допълнителната квалификация на персонала си или разчитате сами да си го осигуряват?

Подкрепяме и инвестираме в допълнителна квалификация на служителите си. Същевременно обаче не подценяваме и насърчаваме мотивацията им да развиват проактивно професионалната си компетентност.

 

Как виждате развитието на електронното образование в светлината на навлизането на новите технологии във всички сфери на икономическия живот?

Като изключително важна. Особено в контекста на „Учене през целия живот".

 

Каква онлайн образователна платформа използва вашата организация или вие лично /или сте ползвали/?

В продължение на повече от 5 години БСК развива и поддържа Информационната система за оценка на компетенциите - MyCompetence, в която е внедрена платформа за електронни обучения и различни инструменти за оценка на компетенциите. Освен това разполагаме с електронна платформа за управление на проекти, която освен оперативна роля, изпълнява функциите на вътрешно организационна система за управление на знанието.

 

Трябва ли да се заложат задължителни часове в средното образование и още курсове по икономика във ВУЗ?

Повишаването на компетенциите в областта на икономиката и финансовата култура е от ключово значение. Важно е още в средното образование учениците да получават базови икономически и финансови познания, които ще им бъдат полезни в тяхното последващо образование, професионално и житейско развитие.

 

Кое е по-важно за вашата организация при избор на персонал - IT или икономически познания?

Не бихме поставили така въпроса. И двата типа познания са важни. Необходимо е да се притежават, както добра икономическа култура, така и умения да се работи със специализиран софтуер, да се ползват мрежи и системи за идентифициране и селектиране на нужната информация.

 

Има ли нужда от финансовото образование в България? Защо?

Образованието във финансовата сфера е необходимо не само в България. От една страна, повишаването на компетенциите във финансовата сфера ни помага по-ефективно и информирано да комуникираме с различни институции, и да отстояваме гражданските си права. От друга страна, финансовото образование е насочено и към разрешаване на глобални социално-икономически проблеми, като младежката безработица в ЕС. В Европа вече стартират проекти, като eFinLit, свързани с повишаване на финансовите компетенции чрез онлайн обучение.

Тези и други теми ще се дискутират в рамките на конференцията „Образование и бизнес - Финансовото образование за устойчива икономика", която се организира за втора поредна година като част от мащабното сътрудничество между световния медиeн гигант Bloomberg TV и националната телевизия България он ер. Дискусиите тази година ще бъдат модерирани от Нейра Чехич, журналист в студиото на Bloomberg TV в Лондон.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа