Новини
Съветът на министрите на ЕС одобри препоръките на ЕК към България Съветът на министрите на ЕС одобри препоръките на ЕК към България
11.07.2012
Източник: inews.bg

Съветът на министрите одобри препоръките на Европейската комисия към страната ни.


Сред изводите в документа е, че България е направила сериозен прогрес в пенсионната реформа, особено що се отнася до възрастта за пенсиониране при мъжете и жените, които служат в армията и за заетите в сектора на полицията. Но все още са останали основни проблеми, които биха оказали въздействие върху системата в средносрочен план. На този етап например още не са премахнати възможностите за ранно пенсиониране.


Нещо повече – България е страната, в която има най-голям риск за обедняване на населението в ЕС. Засегнати са много голяма част от възрастното население и децата. Затова са нужни мерки, които да компенсират това. Социалните трансфери трябва да станат по-ефективни, е препоръката на Брюксел в тази насока.


Приетата е Стратегия за интеграция на ромите, но тя е твърде обща. Трябва да бъдат разписани конкретни мерки в отделен план за действие в периода 2012 – 2020 година.


Кризата засегна необразованите хора и те са по-голямата част от безработните в страната, отбелязват още от Съвета на финансовите министри. В същото време расте е броят на трайно безработните. Ето защо е необходимо правителството да вземе мерки, които да окуражат търсенето на работа, допълнителната квалификация и предлагането на индивидуални услуги за нискообразованите, така че те да могат да бъдат активна част на трудовия пазар.


Съветът на министрите разкритикува и образователната система. Учениците у нас имат най-слабите умения по писане, четене и математика. Твърдението се основава на резултатите от изпитите PISA, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 2009 година. Големи групи от населението реално нямат достъп до образованието, твърдят в препоръките си министрите. Става дума за деца със специални образователни потребности, както и ромите. Затова препоръката е за промяна на това положение.


Освен това България има много ниско ниво на инвестиции в проучвания и иновации. Плановете на правителството са до 2020 година 1,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) да бъдат заделяни за инвестиции в проучванията. Но в същото време администрацията в тази област е слаба, а липсва ангажираност на висшите учебни заведения в областта на действия за иновациите.


Съветът на министрите критикува и администрацията. В момента правителството се е фокусирало за намаляване на разходите чрез съкращаване на персонал и никакви други мерки не се предприемат. Използването на европейските фондове все още е много ниско, но въпреки че прогрес се наблюдава през последните две години.


На базата на всички тези изводи Съветът на министрите препоръчва през следващата година България:

  1. Да се фокусира в подобряване на пенсионната система и изравняване на пенсионната възраст при мъжете и жените;
  2. Да въведе стриктен контрол при отпускането на пенсии за инвалидност;
  3. Да предприеме мерки за справяне с младежката безработица;
  4. Да ускори реформата в образователната система;
  5. Да подобри административния капацитет и да намали бюрокрацията;
  6. Да подобри използването на европейските фондове;
  7. Да подобри независимостта на съдебната система;
  8. Да ускори въвеждането на електронното правителство.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа