Новини
Стартира изпълнението на съвместния проект на камарата по машиностроене, БАРМП и Търговската камара на Белфаст
19.06.2012

 

ПРОГРАМА

Встъпителна информационна среща-семинар с ръководствата на български машиностроителни МСП на тема „Предизвикателства и възможности за интернационализация и развитие на фирмената дейност"

22 юни 2012 г.

Семинарът ще се проведе в учебната зала

на Института за развитие на предприемачеството (ИРП)

при Университета за национално и световно стопанство, гр. София

(сградата на УНСС, нов корпус, зала 3071)*, тел. (02) 8195 622,

e-mail: maria@unwe.acad.bg; office@bamde.org

 

22 юни 2012 (Петък):

10:00-10:30

Регистрация / запознаване с участниците

10:30-11:00

Представяне на целите на семинара. Въвеждаща тема „Предизвикателства пред МСП в международна бизнес среда: търсене на конкурентни отговори и поведение" - проф. Кирил Тодоров - Ръководител на проекта, Председател на УС на БАРМП

инж. Илия Келешев - Председател на Българска браншова камара - машиностроене

11:00-11:30

Представяне на проект „Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството" и на партньорите по него

Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството (БАРМП)

Българска браншова камара - машиностроене (ББКМ)

Северноирландска търговска камара (СИТК), Белфаст 

доц. д-р Костадин Коларов, експерт проучване

11:30-12:00

Обучение и разработване на проекти от участниците с последващо консултиране

доц. д-р Емил Папазов, експерт анализи

Виолин Ненов, експерт анализи

12:00-12:30

„Постигане на устойчиви конкурентни предимства чрез интернационализация и партньорство" -

управляема дискусия с отчитане на обратната връзка от участниците

Модератор: проф. Кирил Тодоров

12:30-12:45

Закриване на семинара. Уточняване на следващи стъпки за изпълнение по проекта

проф. Кирил Тодоров

12:45-13:30

Продължение на дискусията в неформална обстановка с кафе и разхладителни напитки

 

 

 

* Учебната зала на Института за развитие на предприемачеството се намира в Студентски град, София, бул. 8-ми декември, сградата на УНСС, зала 3071. От централния вход на УНСС до нея се стига като след влизане в сградата по левия дълъг коридор след топла връзка се стигне до нов корпус. Зала 3071 се намира на горния етаж веднага до стълбите. Ако се влиза от страничния вход на УНСС откъм ул. „Димитър Стефанов" (намиращ се срещу новопостроени кооперации), по стълбите до третия етаж се стига до зала 3071. За повече информация: тел. 0889 284 274.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа