Новини
Стартираха обучения по ключови компетенции Стартираха обучения по ключови компетенции
22.10.2012
Източник: БСК

На 22 октомври 2012 г. в София стартираха серия от обучения по ключови компетенции, в които до м. Декември ще бъдат обхванати общо 2100 специалисти и мениджъри от цялата страна.

 

Обученията се провеждат в рамките на осъществявания от БСК проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” (ИСОК), и са напълно безплатни за обучаемите.

 

Продължителността на обученията е 2-4 дни според програмата на всяко обучение, а след успешното завършване на курса участниците получават сертификат за придобити ключови компетенции.

 

Програмите на обученията и план-графикът за тяхното провеждане са публикувани ТУК.

 

Обученията ще се провеждат в София, Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Казанлък, а темите на курсовете са, както следва:

 

 • Управление на знанието в организациите
 • Управление на времето
 • Взимане на решения и управление на конфликти
 • Управление на качеството
 • Водене на преговори и изграждане на сътрудничество
 • Мотивация и работа в екип
 • Ефективни комуникации
 • Ориентиране към резултати и внимание към детайла
 • Стратегическо управление
 • Дигитални ключови компетенции
 • Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух
 • Компетентност за действие
 • Организация и управление на работното място
 • Продажбени умения и ориентация към клиента
 • Организационна компетентност

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа