Новини
Стартират дейностите по разработване на 5 модела на ключови длъжности за сектор Химия
14.08.2014

Отново избраният Секторен консултант за химическата промишленост по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони" е КПМГ Адвайзъри ЕООД.

Вече е разработена и представена на Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост“ Концепция за актуализиране на секторния модел чрез създаване на пет нови модела на ключови за сектора длъжности, включваща План – график на дейностите и Проект на карта - въпросник за провеждане на структурирано полево интервю.

Новите 5 ключови длъжности са избрани на база предложенията на пилотните предприятия. Тези предложения са одобрени от Секторния съвет и са предложени на Секторния консултант. На база основни критерии като обвързаносттта на длъжността с тенденциите за развитие на сектора, ключовите бизнес процеси в компанията, стратегията на предприятието и неговите ключови резултати са избрани новите 5 длъжности, за които ще бъде разработен секторен модел.

Това са Заварчик, Инженер топлотехника, Машинен оператор, Ръководител/мениджър качество и Финансов директор
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа