Новини
Среща на членовете на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
03.07.2014
Източник: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

На 11. и 12.06.2014г. в гр. Плевен се проведе годишна среща на членовете на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България. Участие в мероприятието взеха 40 представители на фирми и организации, членуващи в асоциацията. 

На срещата бе представен напредъка по проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", предстоящите задачи, приключилите дейности и постигнатите резултати. Бяха изведени и описани възможностите за развитие, които се предоставят на фирмите, активно вземащи участие в проектните дейности.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа