Новини
Среща в браншовата камара по машиностроене с директора на Центъра на промишлеността в Москва
05.01.2012

П Р О Т О К ОЛ

 

 

от  срещата на  председателя на браншовата камара по машиностроене г-н Илия Келешев и члена на Управителния съвет г-н Димитър Димит-ров с директора на  Центъра на  промишлеността в  Москва г-н Кирил Мазнев, състояла  се  на  30.12.2011 г.  в  офиса на  браншовата  камара    

                                                        в София.

 

 

         Срещата се провежда във връзка с предложение на браншовата камара да се обособи  постоянно действаща машиностроителна изложба в Центъра на промишлеността в Москва и подкрепата на това предложение от страна на зам. министъра на МИЕТ г-н Иво Маринов.

         Постигнати са следните договорености:

1.     В срок не по-късно от края на м. януари 2012г. г-н Димитър Димитров приема да уточни със заинтересованите фирми експонатите, които да бъдат изложени на постоянно действащата машиностроителна изложба.

2.     Съвместно с директора на Центъра г-н Мазнев ще уточнят необходимите разходи за наем на изложбената площ, която да се поема пропорционално от участниците.

3.     Г-н Мазнев приема на първо време да поеме информационното обслужване при проява на интерес към експонатите от изложбата с кадровите възможности на Центъра.

4.     Председателят на браншовата камара приема да предложи на МИЕТ и ИАНМСП търсенето на възможност за последващо поемане разходите по изложбата по линия на ОП „Конкурентоспособност”, в т.ч. в програмата на ИАНМСП да се предвиди финансирането на търговска машиностроителна мисия в Москва в рамките на 2012г., за която съвместно с ЦПМ ще бъде разработена отделна програма. Да се предложи на МИЕТ търговската машиностроителна мисия да се оглави от зам. министър.

5.     Страните приемат да поддържат постоянна връзка за реализиране на горното.

           

 

За ЦП в Москва:                                     За ББКМ:

Директор:           /П/                        Председател:       /П/

                /Кирил Мазнев/                                          /Ил. Келешев/

 

                                                                  Член на УС:         /П/

                                                                                     /Дим. Димитров/
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа