Новини
Социалните партньори от металургичния бранш подписаха Споразумение за размера на  МОД през 2015 г. Социалните партньори от металургичния бранш подписаха Споразумение за размера на МОД през 2015 г.
12.08.2014

 

В духа на съществуващите традиции на добро партньорство между работодателите и синдикалните структури в металургията, на 12 август 2012 год. се подписа браншово Споразумение за размера на минималния осигурителен доход (МОД) през 2015 год. за длъжности и професии по КИД  24.Производство на основни метали (без 24.5 леене на метали).

Споразумението се подписа за работодателите от изпълнителния директор на БАМИ и за синдикатите - от председателите на  СФ „Металици" към КНСБ и НФ „Металургия" към КТ „Подкрепа".

Сред проведени преговори и съгласуване на предложенията за промени  с фирмите от бранша, постигнато беше съгласие за увеличаване на праговете на основните и най-големи по численост групи персонал, като  квалифицирани работници, техници и приложни специалисти. Въпреки, че не се предвижда ръст в икономическите показатели, а реално се очаква негативно влияние върху производителите от повишение в цените на енергоносителите, беше прието  за тези групи да се увеличи минималното месечно възнаграждение с 20 лева.

 

 

Продължава доброто партньорство на БАМИ и социалните партньори и при реализирането на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". В рамките на проекта, с активното  участие на Секторния консултативен съвет „Металургия", включващ представители  на работодатели, социални партньори и  държавни образователни институции, вече стартира електронна платформа за оценка на компетенциите MyCompetence.

За сектор „Металургия" до момента от MyCompetence на разположение за ползване от работодатели, работещи и търсещи работа са разработените и приети компетентностни модели на 20 ключови за сектора длъжности. В момента се разработват и до края на годината ще бъдат включени още 5 нови длъжности.

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа