Новини
Социалните искания и бизнесът Социалните искания и бизнесът
15.03.2013
Източник: БНТ

ВИДЕО


Основната причина за това състояние на държавата е бедността, каза президентът КНСБ Пламен Димитров. Затова основната задача на служебното правителство е хората да бъдат подпомогнати.


Той вижда възможност за спестяване на опрределени разходи и пренасочването им към социалния сектор в рамките на 350-400 млн. лв. В този пакет са вложени най-неотложните нужди - да бъдат създадени 25 000 работни места с временна заетост, енергийни помощи за най-бедните лица и домакинства, ваучери за храна. Увеличаване на минималната работна заплата от 310 на 340 лв. от 1 април.


Основната задача и на служебното правителство е да запази финансовата стабилност, да стабилизира бюджета. Всичко се обезсмисля, ако се постави под опасност финансовата стабилност, каза от своя страна Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара.


Това, което не би трябвало да става, е да се пренасочват средства от капиталови разходи към текущи разходи, защото капиталовите разходи отиват за изграждане на инфраструктура, която е в основата на бъдещия икономически растеж. Призова най-уязвимите групи от населението да не се подпомагат за сметка на капиталовите разходи. Според него това може да стане с пренасочване на вътрешни текущи разходи, ако има такава възможност.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа