Новини
Служителите в Пристанище Бургас се запознаха със системата за оценка на компетенциите Служителите в Пристанище Бургас се запознаха със системата за оценка на компетенциите
06.04.2015
Източник: Flagman.bg

Разработената Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила „MyCompetence" бе представена пред служителите в „Пристанище Бургас" ЕАД. Срещата със служителите на бургаското пристанище се осъществи по съвместна инциатива на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) и изпълнителния директор на пристанището Диян Димов.

 

Възможностите на информационната система бяха представени от Томчо Томов, ръководител на НЦОК към БСК. Разработката дава възможност на работадателите да оценят реално възможностите на работниците и служтелите на база необходимите компетенции за определен вид професия и длъжност. Създадени са компетентностни модели за различни видове сектори и длъжности. Системата е изключително полезна в областта на професионално развитие, управление на човешките ресурси, при подбора на кадрите. Компетенциите не са само наученото в университетите, а включват в себе си знанята, уменията и желанието да приложиш тези знания и умения в сферата, в която работиш, обясни Томов.

 

Системата дава възможност всеки, който желае, сам да направи самоценка на своите компетенции, да открие дефицитите и да намери път да преодолее тези дефицти, чрез определено обучение. Същевременно работодателите също имат възможност да правят тестове за нивото на компетенциите на служителите и работниците, да научат какво ги мотивира да работят  и да се развиват в дадената професия.

 

Информационната система „MyCompetence"  дава възможност да се направи сравнение и с изискванията на европейския стандарт за дадената длъжност „ЕSСO" и след направени тестове да се издадат удостоверения за притежаваните компетенции. Ползването на Информационна система за оценка на компетенциите е безплатно, като тя  предстои да се разширява, обхващайки все повече сектори, професии, длъжности. 

Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов благодари на ръководителя на Националния център  за оценка на компетенциите Томчо Томов за представянето на възможностите на системата и за нейното използване. Димов изрази готовност „Пристанище Бургас" ЕАД да се  включи в разширяване обхвата на системата по отоношение разработването на компетенции, необходими в сектор морски транспорт и в частност пристанищна дейност.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа