Новини
Сключени са договорите в рамките на открит избор за създаване на секторни компетентностни модели Сключени са договорите в рамките на открит избор за създаване на секторни компетентностни модели
07.08.2012
Източник: БСК

Сключени са договорите в рамките на открит избор за създаване на секторни компетентностни модели.


Обособена позиция 1

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 20 - Производство на химични продукти" с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: КПМГ „Адвайзъри" ЕООД, ЕИК 121489246


Обособена позиция 2

 „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  G - Търговия, 46 Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети" с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: „Ин Йор Хендс" ООД , ЕИК 200802955. 


Обособена позиция 3

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С – Преработваща промишленост, 28.29 -  Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде; 62.01 -  Компютърно програмиране, Мехатронни системи и автоматизация”; с Решение № 59/13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: „Евроконсултантс България С.А."АД, ЕИК 175114503


Обособена позиция 4

 „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор G - Търговия, 47 Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети" с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: „Девелор България" ООД, ЕИК 176336360.

 

Обособена позиция 5

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С, Преработваща промишленост, 11 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води" с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат:  ДЗЗД „Компетънс Инсайт", ЕИК 176067807.

 

Обособена позиция 6

 „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С - Преработваща промишленост 10.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци"; с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: Консорциум Консепта Нексиум, ЕИК 176336360.

 

Обособена позиция 7

 „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  N - Административни и спомагателни дейности, 80 - Дейности по охрана и разследване" с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: „Синектика Интер Рекрутмънт" ООД,  ЕИК 131400 285.

 

Обособена позиция 8

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  N - Административни и спомагателни дейности, 81 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване"; с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат: „Консорциум КОММ" ДЗЗД, ЕИК 176272139.

 

Обособена позиция 9

„Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 29 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, Производство на електромобили." с Решение № 59 /13.06.2012 г. е определен за изпълнител следният кандидат:   ГК„Компетентна работна сила в машиностроенето", ЕИК 176060766.

 

Обособена позиция 10

 „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 10.5 - Производство на мляко и млечни продукти" с Решение № 59/13.06.2012 г. е определен за изпълнител следния кандидат: „Др. Пендл и Др. Писвангер България" ЕООД , ЕИК 131283978.


Повече информация за открития избор, условията и избраните кандидати можете да видите ТУК

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа