xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Сектор Фасилити мениджмънт с нов консултант
Новини
Сектор Фасилити мениджмънт с нов консултант Сектор Фасилити мениджмънт с нов консултант
07.08.2014
Източник: секторен референт - Фасилити мениджмънт

 

Моделите на нови 5 ключови длъжности в сектор Фасилити ще бъдат основен акцент в следващите месеци в работата по проекта. За целта беше проведена тръжна процедура за избор на консултант, който да изготви концепцията, да направи анализа и да актуализира секторния модел. В края на месец юли беше избран и започна работа новият консултант по тази дейност за сектора - фирма Консепта БП.

 

Консепта БП са опитен партньор на проекта от самото му начало, като до този момент са работили и със сектори Месопреработване и Консервна промишленост.

 

На работна среща между ръководството на Секторния консултативен съвет на сектор Фасилити мениджмънт и представители на Консепта БП участниците представиха сектора, особеностите и предизвикателствата, пред които младият бранш е изправен. Консултантите представиха своето виждане за естеството и етапите на работа. Всички се обединиха около голямата полза, която общата им работа може да донесе за обогатяване палитрата на длъжности в сектор Фасилити мениджмънт.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа