Новини
Сектор Фасилити мениджмънт постигна резултати в оценката на компетенциите през 2013 г. Сектор "Фасилити мениджмънт" постигна резултати в оценката на компетенциите през 2013 г.
27.01.2014
Източник: СКС "Фасилити мениджмънт"

През 2013 година сектор „Фасилити мениджмънт“ продължи да бъде част от проекта за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региона. В рамките на дейностите по проекта са включени следните компании: „Актикум“, „Интерпред - световен търговски център“, „Комекс РМ“, „Лендмарк пропърти мениджмънт“, „Магнум 7“, „Тишман мениджмънт къмпани“, „Фасилити оптимум – България“, „Феър плей интернешънъл“,  „ФМ Европа“, „Фърст фасилити България“, „Це Ес Ге България“.

През 2013 година бяха актуализирани 20-те ключови длъжности в сектора. Сред тях са „Градинар“, „Експерт продажби“, „Инженер енергетик“, „Инженер, ОВиК системи“, „Мениджър екип телефонен център за услуги“, „Оперативен мениджър обекти за ежедневно почистване“, „Оперативен мениджър обекти за основно почистване“, „Организатор на обект за почистване“, „Регионален мениджър“, „Ръководител отдел в бизнес услугите“,  „Ръководител проект/обект“, „Ръководител техническа поддръжка“, „Специалист пропусквателен режим“, „Техник поддръжка на сгради и машини“, „Фасилити мениджър“, „Мениджър недвижима собственост“, „Флийт мениджър (Мениджър автопарк)“, „Хигиенист лечебно заведение“, „Чистач/хигиенист ежедневно почистване“ и на „Чистач/хигиенист основно (машинно) почистване“.

През 2013 бяха тествани, верифицирани и апробирани моделите на 10 ключови длъжности, като те бяха тествани в 7 предприятия. Бяха избрани служителите от пилотните предприятия, които да участват в полевото проучване по тестване, верифициране и апробиране на СКМ.

В рамките на проекта бяха консултирани 10 компании и 40 физически лица за работа с информационата система www.mycompetence.bg   

Проектът и системата www.mycompetence.bg бяха представени пред над 100 представители на фасилити мениджмънт бранша по време на ежегодната международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“. Проектът и системата бяха представени и пред членовете на Европейската фасилити мениджмънт асоциация по време на тяхна годишна среща, организирана от БГФМА в гр. София.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа