Новини
Секторно референтно звено „Металургия“  разширява обхвата на дейността си Секторно референтно звено „Металургия“ разширява обхвата на дейността си
18.02.2014
Източник: БСК/БАМИ

На 26.02.2014 г. (сряда) в офиса на СРЗ „Металургия", ще се проведе редовно заседание на учредения към звеното Секторен консултативен съвет. Паралелно с приемане на оперативните задачи за изпълнение през 2014 г., ще се проведе обсъждане  на въпроси по трудовото законодателство , с оглед привеждането му в съответствие с добрите европейски практики.

 

В рамките на проекта до момента в отрасъл „Производство на основни метали" е изготвен Секторен компетентностен модел"  за 20 ключови позиции.  Моделът е разработен от KPMG и се състои от 117 компетенции, обособени в 3 категории -основни, специфични и  управленски. За всяка от тях са посочени пътищата за нейното придобиване и развитие, със съответния тип (обучение, специализирана литература, използване на информационни източници, самоподготовка, менторство и др.) и вид (наименование на подходящите обучения, литература за развитие на компетенцията и др.), примерни доставчици на обучителни услуги, както и  издателствата на посочените литературни източници.

 

През настоящата година се предвижда моделът да бъде актуализиран с включването на нови 5 длъжности.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа