Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” - 2011
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” - 2011
06.02.2012

Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основните фактори, влияещи за тяхното развитие, за сектора "Дейности по обслужване на сгради и озеленяване". Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, експертите изготвили анализа излагат своето мнение на база на собствения опит, наличната информация, общоевропейските и световните практики.

Пълен текст на анализа (само за регистрирани потребители)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа