Новини
Секторният консултативен съвет „Химическа промишленост“ привлече големите компании в бранша Секторният консултативен съвет „Химическа промишленост“ привлече големите компании в бранша
17.07.2014
Източник: БСК

Големите компании от химическата промишленост в България активно участват в проекта на Българската стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Част от тях са представени в Секторния консултативен съвет (СКС) „Химическа промишленост", който координира цялостната дейност по проекта. Някои - като „Лукойл Нефтохим Бургас" и „Агрополихим" например, в същото време са и в списъка на 14-те пилотни предприятия от бранша.

 

Този факт осигурява безспорна представителност на дискусиите и решенията на СКС по отношение на разработените професионални стандарти в отрасъла и тяхното прилагане. Секторният компетентностен модел е одобрен след отразяване на конкретни препоръки от членове на съвета - експерти и действащи мениджъри в химическата промишленост. Компетентно е включването на СКС също в определянето на ключовите длъжности в сектора, които покриват целия спектър от дейности с решаващо значение за успеха на този бизнес - от инженер-химик и лаборант до експерт по здраве и безопасност при работа.

 

Секторният консултативен съвет успешно координира процеса по тестване и верифициране на компетентностния модел в пилотните предприятия, като се започне от одобряването на концепцията и план-графика и се приключи с обсъждането и приемането на резултатите от тази дейност и актуализацията на модела, наложена от тях.

 

Членовете на СКС отделят значително внимание и на обученията, организирани в пилотните предприятия за специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и мениджъри на екипи. По този начин ти допринасят за устойчивото въвеждане на компетентностния модел в политиките по персонала на предприятията от химичния отрасъл.

 

От създаването си в края на 2011 г. до момента СКС се отнася много сериозно и към подготовката и обсъждането на анализите на икономическото състояние и работната сила в сектора. Разработките не просто представят задълбочено актуалната ситуация в различните подсектори на отрасъла, но и търсят причините за съществуващите проблеми, дават полезни препоръки за тяхното решаване. Набляга се особено на един от тях - сериозното несъответствие между потребностите от работна сила в сектора и възможностите на средното и висшето образование да я осигури.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа