Новини
Секторният консултативен съвет „Търговия на дребно“ работи с най-големите търговски вериги Секторният консултативен съвет „Търговия на дребно“ работи с най-големите търговски вериги
23.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) „Търговия на дребно" успя да привлече най-големите търговски вериги за пилотни предприятия по проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Магазините „Кауфланд" се присъединиха през 2013 г., а „Билла" и „Карфур" се включиха през тази година.

 

По този начин СКС постига необходимото разнообразие от видове участници в проекта. Това е важно заради силното сегментиране в сектора, отчетено от екпертите в съвета, а именно:

-         част от предприятията са на ръба на оцеляването. Такива са малките и средните фирми, които действат в селата, в малките градове и в районите, в които покупателната способност на гражданите е много ниска;

-         други предприятия са големи и имат ресурси, за да се опитат да бъдат адекватни на всички нововъведения, които заливат сектора на европейско равнище. От тях се очаква да бъдат иновативно насочени и силно конкурентни.

 

Включването на различни по тип компании е изключително полезно при изготвянето на секторните анализи, за избора на ключови за бранша позиции и за верифицирането на разработените за тях компетентностни профили. Доказа го и процесът на тестване на секторния компетентностен модел в пилотните предприятия, който беше координиран от СКС и вече приключи успешно.

 

Завършиха и обученията на специалисти от отделите „Човешки ресурси", на ръководители на екипи и оценители на компетенции. След преминатите консултации и курсове на работните им места те вече могат да разработват и внедряват компетентностни модели на длъжности, както и да използват функционалностите на системата MyCompetence в управлението на персонала.

 

Сега СКС е насочил вниманието си върху разработването на нови ключови длъжности в съответствие с технологичното развитие в бранша. Както констатират експертите от СКС, в търговията вече се създават нови професии, които са следствие от напредъка на технологиите - напр. броудкаст специалисти, виртуален юрист, асистент за възрастни хора и др. Появяват се професии, изискващи социални умения, висока квалификация, широк кръг компетенции и технологични познания. За жалост типичното за сектора високо текучество пречи на обучението в специфични знания, умения и опит, признават специалистите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа