Новини
Секторният консултативен съвет „Туризъм“ популяризира компетентностния подход в бранша Секторният консултативен съвет „Туризъм“ популяризира компетентностния подход в бранша
21.07.2014
Източник: БСК

Дейността на Секторния консултативен съвет (СКС) „Туризъм" надхвърля строго определените рамки на проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Още от създаването му през 2011 г. съветът помага за популяризиране на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в бранша.

 

Предмет на обсъждане в СКС е връзката между компетенциите от една страна, заплащането и минималните осигурителни доходи, професионалното обучение и Държавните образователни изисквания (ДОИ) - от друга. Членовете на съвета дискутират също връзката между Националната квалификационна рамка и компетентностния подход.

 

Те предлагат ДОИ да бъдат преработени в съответствие с компетентностните модели на ключовите длъжности в сектора, за да се осигури по-пълно съответствие на професионалното образование с реалните потребности на туристическата индустрия. СКС настоява също така Българската туристическа камара да разшири дейността си в сферата на професионалната квалификация на кадрите в туристическия сектор.

 

За тригодишната си работа СКС е приел три задълбочени анализа на състоянието на работната сила и перспективите пред туризма в България. Членовете на съвета са единодушни, че тези разработки са много полезни за по-нататъшната работа по прилагане на компетентностните модели в сектора, както и за прокарване на нормативни промени, които биха помогнали за повишаване на качеството на кадрите в индустрията.

 

Препоръчва се в бъдещите анализи да се акцентира върху потребностите от нови компетенции и ключови длъжности, свързани с прилагането на нови технологии, организационни форми на обслужване и ускореното развитие на алтернативните видове туризъм.

 

СКС неколкократно допълва и разширява списъка с ключови позиции, за които се разработват компетентностни модели, като взима предвид спецификите в различните видове компании в бранша - хотели, ресторанти, туристически агенции и др.

 

На същия принцип - да се обхванат повече типове фирми, са подбрани и петте пилотни предприятия, в които в момента тече процесът по тестване и верифициране на секторния компетентностен модел и картата за оценка на компетенциите. Сред тях са градски, планински и морски/балнео хотел, верига от заведения за хранене и туроператор.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа