Новини
Секторният консултативен съвет „Транспорт“  насочва вниманието си към железопътния бранш Секторният консултативен съвет „Транспорт“ насочва вниманието си към железопътния бранш
17.07.2014
Източник: БСК

Основен учредител на Секторния консултативен съвет (СКС) „Транспорт и логистика" е Българската браншова организация на железопътния транспорт в сътрудничество със Съюза на организациите от автомобилния транспорт и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков. В състава на съвета влизат също представители на синдикалните организации в сектора, държавни институции и висши учебни заведения.

 

За почти двугодишното си съществуване СКС насочва усилията си най-вече към железопътния транспорт. Приетите от съвета ключови длъжности също са свързани предимно с дейността на железниците. Сред тях са ръководител движение/влаков диспечер, диспечер пътнически превози, началник влак и др.

 

От същия бранш са и пилотните предприятия от транпортния сектор с най-активно участие в проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Това са Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НК „ЖИ"), която като характер на дейността и големина може да се разглежда като сбор от 10 отделни предприятия; „Българска железопътна компания", „ФАЕ - София" и логистичната фирма „ТТЛ" ЕООД.

 

Тези компании са първите, в които след одобрение от СКС е тестван и верифициран секторният компетентностен модел в сухопътния транспорт. След приключването на този важен процес членовете на съвета са приели актуализация на модела и са предложили да се разработят компетентностни модели за допълнителни  ключови длъжности.

 

Освен изготвянето на годишни секторни анализи за състоянието на работната сила в транспорта като цяло, по преценка на СКС е възложено и разработването на подсекторен анализ на дейността по експлоатацията и поддръжката на железопътната инфраструктура от пилотното предприятие НК „ЖИ".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа