Новини
Секторният консултативен съвет „Специализирани строителни дейности“  наблегна върху секторния компетентностен модел Секторният консултативен съвет „Специализирани строителни дейности“ наблегна върху секторния компетентностен модел
15.07.2014
Източник: БСК

Задълбоченото разработване на секторния компетентностен модел за сектор „Специализирани строителни дейности" е основно постижение в работата на Секторния консултативен съвет (СКС) в този бранш.

 

Моделът е обсъждан на две заседания на консултативния орган. В свои експертни становища членовете на съвета предлагат конкретни корекции в компетентностния модел и първончално го връщат за доработка. Към техните бележки се добавят и множество препоръки на Националния център за оценка на компетенциите. Секторният консултант впоследствие редактира и допълва документа, след което той е приет от СКС.

 

Важен момент в работата на СКС „Специализирани строителни дейности" е също утвърждаването на 12 ключови длъжности в сектора: инженер-проектант, инженер-конструктор,  маркетинг мениджър, мениджър „Производство", мениджър „Логистика", технически ръководител строителство, технолог, дограмаджия дърво/пластмаса/алуминий, монтажник на метални конструкции, работник за сглобяване на детайли, машинен оператор на металообработващи машини, продавач-консултант.

 

СКС наблюдава отблизо работата по тестването, верифицирането и консултирането на секторния модел в пилотните предприятия. На свои заседания той разглежда материалите за тестването и последващите обучения на специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и мениджъри в пилотните предприятия. След приключване на работата в пилотните предприятия и курсовете  обсъжда и приема анализите на резултатите от тях.

 

Съветът е създаден в края на 2012 г. на базата на договор между Българска стопанска камара и Сдружение „Български врати и прозорци" - основен партньор на камарата в реализацията на проекта за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите в сектор „Специализирани строителни дейности".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа