Новини
Секторният консултативен съвет „Охрана и сигурност“  координира въвеждането на професионални стандарти в бранша Секторният консултативен съвет „Охрана и сигурност“ координира въвеждането на професионални стандарти в бранша
14.07.2014
Източник: БСК

Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства, има водеща роля в Секторния консултативен съвет (СКС) „Охрана и сигурност". Той е създаден в началото на 2012 г. в резултат на спорезумение и договор за сътрудничество между асоциацията и Българска стопанска камара (БСК) във връзка с проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

За почти две години и половина СКС изигра важна роля за припознаването от страна на бранша на професионалните стандарти, изработени на базата на емпирични данни от различни фирми в охранителния сектор. Членовете на съвета разгледаха също различни варианти за привличане на мнения и предложения от чуждестранни експерти и за проучване на приложението на професионалните стандарти в Европа и САЩ.

 

Основна функция на СКС беше да утвърди разработения от консултанти секторен компетентностен модел и да координира неговото тестване и верифициране в пилотните предприятия от бранша. Този процес беше предшестван от определяне на ключовите длъжности в сектора, спрямо които беше  проверен компетентностният модел. След обсъждания сред мениджърите на охранителни компании отначало бяха посочени 10 особено важни за бизнеса позиции. Впоследствие техният брой нарастна на 15.

 

Съветът обърна специално внимание на материалите, а по-късно и на резултатите от проведените в пилотните предприятия обучения за методи и подходи при разработването и тестването на секторните компетентностни модели, както и за функционалностите на системата MyCompetence и възможностите за използването й в управлението на човешките ресурси.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа