Новини
Секторният консултативен съвет „Месопреработване“ включва нови пилотни предприятия Секторният консултативен съвет „Месопреработване“ включва нови пилотни предприятия
20.07.2014
Източник: БСК

От началото на 2014 г. Секторният консултативен съвет (СКС) „Месопреработване" е приел две нови пилотни предприятия: „Пилко" ООД от Разград и „Микроарт 7" от Белене. Заедно с тях общо 12 фирми от бранша участват в проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Амбициознта цел на СКС за тази година е мрежата от пилотни предприятия да се разшири още повече, като бъдат привлечени компании, които не членуват в Асоциацията на месопреработвателите в България.

 

Основната дейност на СКС „Месопреработване" от неговото учредяване през 2011 г. до края на 2013 г. е съсредоточена върху разработването и впоследствие тестването и верифицирането на секторния компетентностен модел и картата за оценка на компетенциите. След съгласуване със съвета секторният консултант е успял да представи в модела най-важните бизнес процеси и ключовите за сектора длъжности. Посочени са всички синоними на основните за бранша позиции, изчерпателно са описани опитът и квалификацията, необходими за всяка една от тях. Междувременно списъкът от ключови длъжности неколкократно е разширяван.

 

СКС се ангажира също с провеждането на обученията на експерти по персонала, оценители на компетенции и ръководители на екипи от пилотните предприятия. В курсове, проведени на работните им места, тези специалисти се научиха да разработват и внедряват компетентностни модели, както и да използват инструментите на системата MyCompetence в управлението на човешките ресурси в компаниите, в които работят.

 

СКС е създаден с решаващата подкрепа на Асоциацията на месопреработвателите в България. БСК сътрудничи активно с тази браншова организация във всички дейности по проекта за създаване и внедряване на MyCompetence в месната промишленост.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа