Новини
Секторният консултативен съвет „Мебелна промишленост“ утвърди секторна библиотека на компетенции Секторният консултативен съвет „Мебелна промишленост“ утвърди секторна библиотека на компетенции
23.07.2014
Източник: БСК

В края на 2013 г. Секторният консултативен съвет (СКС) „Дървообработваща и мебелна промишленост" утвърди секторна библиотека - каталог, класификатор и речник, с описания на компетенции. Този инструмент е разработен от секторния консултант „Девелор България" в координация със СКС. Целта е той да подпомага фирмите от бранша, които изготвят и внедряват компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Секторната библиотека е само един от видимите резултати на дейността на СКС в мебелната индустрия по проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Тя отразява ефекта от цялостната работа по създаването не секторния компетентностен модел, тестването и верифицирането на компетентностните профили на ключовите длъжности в сектора.

 

В процеса на проверка на секторния модел „на терен" в пилотните предприятия са разработени 11 фирмени компетентностни модела на ключови позиции и 11 карти за оценка на компетенциите. Изготвени са също профили на 11 оценени служители на тези фирми, които заемат ключови длъжности.

 

Освен резултатите от практическата проверка на секторния модел и последвалите актуализации в него, СКС е приел също отчета за проведените консултации и обучения на работното място. В тези курсове експерти по човешки ресурси, ръководители на екипи и оценители на компетенции са се научили да разработват и внедряват фирмени компетентностни модели, както и да използват ефективно функционалностите на системата MyCompetence в оперативното управление на персонала.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа