xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Секторният консултативен съвет „Електроника“ предлага решeния за проблемите в бранша
Новини
Секторният консултативен съвет „Електроника“ предлага решeния  за проблемите в бранша Секторният консултативен съвет „Електроника“ предлага решeния за проблемите в бранша
15.07.2014
Източник: БСК

През повече от тригодишното си съществуване Секторният консултативен съвет (СКС) „Електроника" не просто координира изпълнението на проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите. Той взема активно отношение в обсъждането и решаването на проблемите в бранша като цяло.

 

СКС се включва в дейностите по изпълнението на проекта в сектор „Електроника" през март 2011 г. Още през същата година членовете на съвета приемат концепция и план за разработване на секторен компетентностен модел, представени от секторния консултант „КПМГ Адвайзъри". През пролетта на 2012 г. вече е готов първоначалният вариант на модела, който впоследствие се тества и верифицира в пилотните предприятия в сектора.

 

Разбира се, всички материали и документи, придружаващи този процес, както и обучението на специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и мениджъри в пилотните предприятия, са предварително разгледани и одобрени от СКС. На заседания на съвета се обсъждат и одобряват също резултатите от проведените тестове и квалификационни курсове.

 

Особено оживени са дискусиите сред членовете на СКС по подготвените секторни анализи за 2011, 2012 и 2013 г. На заседанията на съвета основните констатации в разработките се обсъждат по същество, обмислят се начини за решаване на проблемите в бранша.

 

Най-сериозни са дебатите за големия дефицит на квалифицирани кадри в сектора, тежкото финансово състояние на фирмите в бранша и перспективите пред тяхното развитие. СКС дори предлага конкретни мерки за излизане от сложната ситуация.

 

Най-важните от тях са:

-         държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за подобряване на качеството на работната сила в България;

-         МОН да предприеме спешни мерки за подобряване на качеството на висшето образование в нашата страна чрез преразглеждане на критериите за финансиране на университетите;

-         да се осигурят средства, вкл. от европейски фондове, за следдипломно повишаване на квалификацията в ключови направления като микроелектроника, наноелектроника, индустриални биотехнологии, фотоника, нанотехнологии и др.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа