Новини
Секторният консултативен съвет „Електроника“ предлага решeния  за проблемите в бранша Секторният консултативен съвет „Електроника“ предлага решeния за проблемите в бранша
15.07.2014
Източник: БСК

През повече от тригодишното си съществуване Секторният консултативен съвет (СКС) „Електроника" не просто координира изпълнението на проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите. Той взема активно отношение в обсъждането и решаването на проблемите в бранша като цяло.

 

СКС се включва в дейностите по изпълнението на проекта в сектор „Електроника" през март 2011 г. Още през същата година членовете на съвета приемат концепция и план за разработване на секторен компетентностен модел, представени от секторния консултант „КПМГ Адвайзъри". През пролетта на 2012 г. вече е готов първоначалният вариант на модела, който впоследствие се тества и верифицира в пилотните предприятия в сектора.

 

Разбира се, всички материали и документи, придружаващи този процес, както и обучението на специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и мениджъри в пилотните предприятия, са предварително разгледани и одобрени от СКС. На заседания на съвета се обсъждат и одобряват също резултатите от проведените тестове и квалификационни курсове.

 

Особено оживени са дискусиите сред членовете на СКС по подготвените секторни анализи за 2011, 2012 и 2013 г. На заседанията на съвета основните констатации в разработките се обсъждат по същество, обмислят се начини за решаване на проблемите в бранша.

 

Най-сериозни са дебатите за големия дефицит на квалифицирани кадри в сектора, тежкото финансово състояние на фирмите в бранша и перспективите пред тяхното развитие. СКС дори предлага конкретни мерки за излизане от сложната ситуация.

 

Най-важните от тях са:

-         държавният глава да свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за подобряване на качеството на работната сила в България;

-         МОН да предприеме спешни мерки за подобряване на качеството на висшето образование в нашата страна чрез преразглеждане на критериите за финансиране на университетите;

-         да се осигурят средства, вкл. от европейски фондове, за следдипломно повишаване на квалификацията в ключови направления като микроелектроника, наноелектроника, индустриални биотехнологии, фотоника, нанотехнологии и др.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа