Новини
Секторният консултативен съвет „Електромобили“ с 12 заседания за 2 години Секторният консултативен съвет „Електромобили“ с 12 заседания за 2 години
15.07.2014
Източник: БСК

Общо 12 присъствени и неприсъствени заседания е провел Секторният консултативен съвет (СКС) „Електромобили" от своето учредяване до сега. За последните малко повече от две години представители на различни видове организации в сектора са координирали работата по разработването, тестването и верифицирането на секторния компетентностен модел в производството на електромобили.

 

В рамките на тази основна дейност СКС са определяли ключовите за бранша длъжности, приели са предварително материалите, а впоследствие и резултатите от обученията на специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи в пилотните предприятия от сектора.

 

Работата на СКС е започнала през 2012 г. с приемане на първите ключови длъжности в сектора - координатор по качеството, електротехник и шлосер-монтажник. Впоследствие този списък е разширен до 10 длъжности - оператор въвеждане на база данни, заварчик, началник склад, инженер-конструктор, стругар, фрезист, инженер-технолог, началник цех, монтьор, мениджър „Продажби". През 2014 г. по предложение на пилотни предприятия са добавени нови ключови длъжности - търговски представител, ръководител интегрирани системи за управление, специалист планиране и координация на производството, началник смяна и ръководител проект.

 

В хода на работата са правени промени и в състава на пилотните предприятия. Две от тях са били изключени от проекта поради проявена незаинтересованост и липса на активност. СКС е гласувал единодушно включването на няколко нови пилотни предприятия, най-голямото сред които е „ЧЕЗ България".

 

Членовете на СКС са обсъждали и приамали годишните анализи на сектор „Електромобили".

 

Важна част от тяхната дейност са също обсъждането и приемането на секторния компетентностен модел за секторите „Преработваща промишленост" и „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; производство на електромобили", както и на неговата актуализация по-късно.

 

СКС е наблюдавал отблизо работата на секторния консултант „Синектика интер рекрутмънт" по тестването, верифицирането и консултирането на секторния модел в пилотните предприятия. На свои заседания той е разглеждал материалите за тестването и последващите обучения, обсъждал е и е приемал анализите на резултатите от тях.

 

„Секторният съвет „Електромобили" е различен от всички останали с това, че не е имал съществуваща база данни, а е започнал работата си от начало, създавайки нова индустрия", обобщи ръководителят на СКС Илия Левков.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа