Новини
Секторният консултативен съвет „Безалкохолни напитки и бутилирани води“  координира тестването на компетентностния модел в бранша Секторният консултативен съвет „Безалкохолни напитки и бутилирани води“ координира тестването на компетентностния модел в бранша
16.07.2014
Източник: БСК

Най-важната част от разработването и внедряването на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) в сектор „Безалкохолни напитки и бутилирани води" все още е в процес на изпълнение. Затова и отговорността на Секторния консултативен съвет (СКС) в този бранш в момента е особено голяма.

 

Става дума за проверката на разработения секторен компетентностен модел в реални условия, която тече в момента. СКС вече е приел материалите и план-графика за тестването на модела в пилотните предприятия, както и въпросника за структурираното интервю с представителите на ключовите длъжности в сектора. След приключването на процеса съветът ще обсъди и оцени резултатите от него, както и евентуалните предложения за промени в компетентностния модел.

 

Предстоят също обучения на специалисти по персонала, оценители на компетенции и ръководители на екипи по разработване и тестване на секторните компетентностни модели и използване на функционалностите на системата MyCompetence в управлението на човешките ресурси в компаниите. Потенциалните участници от пилотните предприятия показват сериозен интерес, въпреки че в момента браншът се намира в най-натоварения за този бизнес сезон - лятото.

 

Преди тестването „на терен" СКС „Безалкохолни напитки и бутилирани води" е приел след сериозно обсъждане секторния компетентностен модел и предложените от работодатели в бранша ключови длъжности. През тази година той е успял да привлече за участие в проекта пет нови пилотни предприятия от различни части на страната.

 

До сега съветът е дал експертни становища, дискутирал и одобрил годишни анализи за състоянието на работната сила в сектора за 2012 и 2013 г. Работи се върху анализа за 2014 г.




КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа