Новини
Секторният консултативен съвет на сектор Производство на мебели съгласува и прие “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности” Секторният консултативен съвет на сектор "Производство на мебели" съгласува и прие “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”
29.08.2014

На 20.08.2014г. се състоя неприсъствено заседание на Секторния консултативен съвет /СКС/ на "Производство на мебели", по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони". На заседанието бе представена и съгласувана изготвената от консултантите “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”. Бяха представени становища по Концепцията, изготвени от двама члена на СКС.

Решенията от заседанието са следните:

Приема се “Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности”, както и приложените въпросник - карта за провеждане на полево интервю и план-график.

На база на взетото решение и приетата Концепция, ключовите длъжности, които ще бъдат разработвани в сектор „Производство на мебели“ са :

 

Експерт, логистика (снабдяване)      2421 - 6005

Инспектор, качество на производствените процеси        7543 - 3004

Експерт, финансови и стопански анализи  2413 - 6003

Директор, производство        1321 – 5020

Специалист продажби            3339 – 3004

 

 

Приема изготвените от членове на СКС становища.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа