Новини
Секторният консултативен съвет на сектор Производство на мебели съгласува и прие 5 ключови длъжности от актуализиран секторен модел на сектор Производство на мебели за 2014 г. Секторният консултативен съвет на сектор "Производство на мебели" съгласува и прие "5 ключови длъжности от актуализиран секторен модел на сектор Производство на мебели за 2014 г."
22.10.2014

На 21.10.2014г. в офиса на БКДМП /бул. Тодор Александвор" 73/ се състоя присъствено заседание на Секторния консултативен съвет /СКС/ на "Производство на мебели", по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони". На заседанието бе представена и съгласувана изготвената от консултантите"5 ключови длъжности от актуализиран секторен модел на сектор Производство на мебели за 2014 г.". Бяха представени становища по Модела, изготвени от трима експерти - членове на СКС.

Решенията от заседанието са следните:

Приема се "5 ключови длъжности от актуализиран секторен модел на сектор Производство на мебели за 2014 г."

Приема изготвените от експертите становища.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа