Новини
Секторният консултативен съвет на Производство на мебели обсъди и прие предложения за нови ключови длъжности Секторният консултативен съвет на "Производство на мебели" обсъди и прие предложения за нови ключови длъжности
19.05.2014

На 16.05.2014г. се състоя неприсъствено заседание на Секторния консултативен съвет /СКС/ на "Производство на мебели", по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работна сила по браншове и региони". На заседанието бяха обсъдени предложенията на пилотните предприятия за разработване на нови ключови ключови длъжности и бе съгласуван списък с потенциални длъжности, които да бъдат включени в Концепция за определяне на ключовите за сектора длъжности.

Решението прието след проведеното заседание е следното:

Членовете на СКС приеха предложените от ПП ключови длъжности,

като да се вземат под внимание следните:

Експерт, логистика (снабдяване)

Инспектор, качество на производствените процеси

Експерт, финансови и стопански анализи

Директор, производство

Икономист, труд

Специалист продажби

Началник склад 

Организатор производство 

Началник Отдел, Администрация      

 

Счетоводител, оперативен       
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа