Новини
Секторният консултативен съвет Металургия организира събития за професионалната общност Секторният консултативен съвет "Металургия" организира събития за професионалната общност
24.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) "Металургия" не ограничава работата си до задължителните дейности по проекта на Българска стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence). Той полага усилия да популяризира компетентностния подход в бранша, като организира и събития за професионалната общност.

 

Такива са например кръглата маса с представители на пилотните предприятия, оценители на компетенции и експерти на тема "Компетенциите на работната сила в сектор "Металургия" - проблеми и предизвикателства", както и работното съвещание с представители на образователни институции и специалисти от сектора на тема "Компетенциите на работещите в металургичната индустрия и качеството на професионалното образование".

 

Съветът редовно се информира за други проекти със сходна тематика като "Развитие на индустриалната заетост и професионалното насочване чрез съвместен анализ на бъдещите нужди от умения", изпълняван от браншовата организация - Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), и синдикатите в сектора. През цялото време от своето създаване през 2011 г. до момента СКС работи в тясно сътрудничество с БАМИ. Той дори провежда съвместни заседания с нейния управителен съвет, на които се разискват проблемите в бранша, един от най-съществените сред които е дефицитът на млада квалифицирана работна ръка.

 

СКС "Металургия" обръща специално внимание на пилотните предприятия по проекта на БСК. Членовете на съвета посещават всяко едно от тях скоро след учредяването на консултативния орган. Тяхното мнение е водещо при изготвянето на годишните анализи на компетенциите на работната сила в металургията. Контактите са много активни също при определянето на ключовите длъжности в сектора, разработването на секторния компетентностен модел, а и след това - по време на неговото тестване и верифициране в практиката. На работните им места в пилотните предприятия са обучени няколко десетки експерти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи.

 

Секторният съвет предлага на Националния център за оценка на компетенциите да разработи и включи в електронната платформа MyCompetence специални обучения по Закона за здравословни и безопасни условия на труд за работещите в металургията, както и за теоретична подготовка за придобиване на правоспособност за специфични професии в сектора като кранисти, заварчици, водачи на електрокари и мотокари и др.

 

СКС предлага да се създаде работна група от представители на работодателите и синдикатите в бранша, която да изготви общ проект за промени в трудовото законодателство, които да го синхронизират с европейското.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа