Новини
Секторният консултативен съвет Електротехника създаде Център за оценка на компетенциите Секторният консултативен съвет "Електротехника" създаде Център за оценка на компетенциите
24.07.2014
Източник: БСК

Секторният консултативен съвет (СКС) "Електротехника" стана инициатор на учредяването на Център за оценка на компетенциите в бранша. Неговата дейност се организира и контролира съвместно от СКС и браншовата организация - Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). Центърът прилага основно инструментите, създадени по проекта на Българската стопанска камара за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

От СКС излиза предложението за обвързване на компетентностните модели с държавните образователни изисквания в бранша. Електротехниката е сред секторите - пионери във въвеждането на дуалното обучение. Още преди две години членовете на съвета се обявяват за подобряване на инфраструктурата на учебните заведения и центрове, но и за разширяване на възможностите за изнесено обучение в предприятията. "Либхер хаусгерете Марица" ЕООД - дружеството, в което е създаден един от първите вътрешнофирмени центрове за професионално обучение, е сред пилотните предприятия по проекта на БСК.

 

СКС си поставя за задача да работи за засилване на връзката между образованието и индустрията. Предлага се да се дефинират базовите умения за сектора, които да се осигуряват от системата на формалното образование, а усвояването на специфичните умения да бъде ангажимент на самия работник и на неговия работодател.

 

На базата на предложения от пилотните предприятия СКС определя ключовите длъжности в бранша. Той координира разработването на секторния компетентностен модел, а впоследствие и неговото тестване и верифициране в реални условия. В съответствие с резултатите от практическите проверки на модела съветът приема промени в секторния модел. Той одобрява материалите и проверява резултатите от обученията на работното място за експерти по човешки ресурси, оценители на компетенции и мениджъри на екипи. Сред основните му задачи е също разработването на годишни анализи за състоянието на сектор "Електротехника" и на компетенциите на работната сила в него.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа