Новини
СКС "Фасилити мениджмънт" - с нов член
26.02.2014
Източник: СКС "Фасилити мениджмънт"

На проведеното заседание на Управителния съвет на СКС "Фасилити мениджмънт" членовете на съвета приеха единодушно Горан Миланов за член. 

 

Горан Миланов е председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация. Той има дългогодишен опит в сферата на фасилити мениджмънта. Неговият опит ще помогне на СКС "Фасилити мениджмънт" да структурира по-добре секторните компетентности модели в сектора.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа