Новини
Репортери разработваха компетентностен профил на професията „журналист“ Репортери разработваха компетентностен профил на професията „журналист“
25.05.2015
Източник: БСК

Аналитично и критично мислене, организираност, работа под напрежение, наблюдателност, активно слушане, общуване. Това са част от ключово важните компетенции за професията на журналиста. Определиха ги репортери от централните печатни и електронни медии, които участваха в семинар за практическа работа с Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена от Българската стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси".

 

            След като съставиха компетентностния профил на професията си, журналистите пробваха да дефинират отделните компетенции и очакваните поведения, чрез които те се доказват. Оживена дискусия предизвика например определението за „активно слушане". В крайна сметка участниците се обединиха около мнението, че това е „концентрирано слушане с разбиране на съдържанието и улавяне на ключови послания". То се демонстрира чрез внимателно слушане на събеседника, задаване на уточняващи въпроси; предразполагане на събеседника чрез техники на вербалната и невербалната комуникация; водене на бележки или правене на запис по време на разговора.

 

            MyCompetence предлага компетентностни профили на стотици стратегически важни длъжности в двадесет водещи икономически сектора. Всички те отразяват реалните изисквания на бизнеса в съответния бранш. Тъкмо затова са ценен ориентир както за кандидатите за работа, така и при подбора на кадри и оценката на вече наетите, научиха представителите на медиите.

 

            Профилите са само едно от множеството полезни неща в системата, обясни на журналистите Надежда Димитрова от Националния център за оценка на компетенциите, която проведе практическото обучение. Тя насочи вниманието на участниците върху възможностите, предоставяни от MyCompetence на индивидуалните потребители.

 

            Репортерите започнаха тестването на системата, като сами оцениха компетенциите си за избрана от тях длъжност от включените в MyCompetence. Те бяха впечатлени от подробния доклад, генериран от системата след самооценката, и най-вече от конкретните препоръки за развитие на компетенциите, които се оказаха под изискваното ниво.  

 

Най-жив интерес предизвикаха професионалните оценки на отделни групи компетенции, направени чрез  електронните тестове, разработени в MyCompetence. Повечето журналисти избраха да проверят нивото си по отношение на емоционалната интелигентност, социалните и мениджърските компетенции. Те бяха единодушни, че резултатите са много обективни и сериозно се замислиха върху препоръчаните от системата услуги за усъвършенстване в съответната сфера.

 

Най-достъпната възможност в това отношение са електронните обучения, предлагани от MyCompetence, посочи Надежда Димитрова. Тя подчерта, че достъпът до тях е напълно безплатен, възможен е по всяко време на денонощието, а след полагането на финален тест дистанционните курсисти получават удостоверение.

 

Информационната система за оценка на компетенциите надхвърли очакванията ни, а работата с нея е едновременно полезна и забавна, единодушни бяха репортерите след обучението.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа