Новини
Разработен е Компетентностният модел за 10 ключови длъжности в сектор Безалкохолни напитки и бутилирани води
18.12.2012

Секторният компетентностен модел обхваща общи задължителни квалификации, стандарти и умения, необходими за ефективното функциониране на сектор  „Преработваща промишленост, 11 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води". Съгласно действащия Класификатор на икономическите дейности КИД-2008 икономическата дейност Производство на безалкохолни напитки е с код 11.07, раздел 11 - Производство на напитки, сектор С - Преработваща промишленост.

 

Моделът обхваща 10 ключови длъжности изведени за сектора, като за всяка длъжност са разписани компетенции, разделени на основни, специфични и управленски (ако позицията е управленска). Основните, управленските и общите компетенции са създадени специално за сектора производсство на безалкохолни напитки и бутилирани води с активното участие на 10-те пилотни предприятия. Компетенциите са съобразени са с особеностите на дейността в сектора, процесите протичащи в различните предприятия, както и стратегията за развитие на сектор производство на безалкохолни напитки и бутилирането на води на базата на разработения анализ на компетенциите на работната сила в сектора.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа