Новини
Разработването на нов секторен модел в Фасилити мениджмънт върви по график
02.09.2014
Източник: Секторен референт - сектор Фасилити мениджмънт

 

Приключи първият етап от дейността по разработване на нов секторен модел в сектор Фасилити мениджмънт по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

В следващите 2 месеца предстои втори етап, в който участниците в проекта ще проведат практически проучвания за всяка от посочените 5 ключови длъжности.

На базата на изготвената Концепция, консултантът ще проведе проучване, за да изготви прототипите на новите 5 длъжности. Впоследствие ще се проведе апробиране на изготвените модели - в него активно участие ще вземат Пилотните предприятия от сектора, като осигурят за интервюта свои служители, които заемат конкретната ключова длъжност.

Етапът ще приключи със съгласуване на изготвените модели на заседание на Секторен консултативен съвет Фасилити мениджмънт.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа