Новини
Работната ръка в България намалява и застарява Работната ръка в България намалява и застарява
15.04.2015
Източник: БСК

Българите в трудоспособна възраст стават все по-малко и по-стари. Ако през 2010 г. най-голяма част от хората в нашата страна са били на възраст между 35 г. и 39 г., то през 2030 г. най-многобройната група ще е тази на хората между 50 г. и 54 г. През 2050 г. най-много българи ще са на възраст от 60 г. до 64 г. Освен това до 2050 г. България ще е загубила над 30% от населението си поради ниска раждаемост и емиграция. За сравнение Латвия и Румъния ще са загубили около 20% от населението си.

 

Това прогнозират експерти на Световната банка (СБ) и предупреждават, че тези тенденции сериозно застрашават нашата икономика. „България ще трябва да постигне повече с по-малко ресурси", посочи Виктория Левин - икономист в СБ, на кръгла маса за предизвикателствата на пазара на труда в България, ролята на уменията и компетенциите. Форумът беше организиран съвместно от СБ, Институт „Отворено общество" и Българска стопанска камара.

 

Левин представи национално представително проучване на СБ, проведено през пролетта на 2013 г. Според него, за да си намерят работа, за жените е по-важно образованието, а за мъжете - уменията. Дамите със средно образование имат с около 20% по-висок шанс да бъдат наети, отколкото тези с по-ниско или без никакво образование. "В България изглежда, че дипломите и възрастта са важни за навлизане на пазара на труда, особено за жените. Омъжените дами и тези с по-малки деца са по-неактивни. Работодателите предпочитат жените на средна възраст пред младите", коментира Виктория Левин.

 

За мъжете е по-важно да имат не диплома, а логическо и интуитивно мислене, умения за решаване на проблеми, математическа грамотност. Мъжете с по-развити способности за общуване е по-малко вероятно да получат поста, за който кандидатстват.

 

Всеки пети работодател посочва, че не може да попълни свободните си позиции заради липсата на социални умения на кандидатите - житейски, личностни и междуличностни умения, добросъвестност, постоянство, лоялност и др. Според експертите социалните умения са по-важни от техническите, тъй като техническите могат да се придобият, а другите се възпитават още от раждането. По-възрастните хора у нас показват по-ниски познавателни умения, но ги компенсират с умението си за общуване.

 

Световната банка установява, че в България липсва културата на ученето през целия живот, към което са ориентирани страните от Европа. Според проучването през 2013 г. само 7% от хората са участвали в обучение за повишаване на уменията и квалификацията. Работещите посочват липсата на време като основна причина да не се включват в обучения. Безработните отговарят, че не са знаели за съществуването на подобни възможности, а неактивните - че просто не се интересуват от подобни обучения. В същото време данните показват, че има неудовлетворено търсене на обучение, защото почти 58% от безработните с готовност биха се възползвали от възможността за квалификация или курсове чрез ваучер от Агенцията по заетостта.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа