Новини
Работещият българин създава 16.56 лв. на час Работещият българин създава 16.56 лв. на час
06.03.2015
Източник: БСК

През четвъртото тримесечие на 2014 г. всеки зает в България създава средно 16.56 лв. брутен вътрешен продукт (БВП) за един отработен час. На един работещ се падат 6 961.60 лв. от текущия обем на БВП, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). По предварителни данни през октомври - декември 2014 г. БВП на един зает се увеличава с 1.5% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

 

Средната производителност на труда от октомври до декември миналата година регистрира съвсем слабо увеличение спрямо същия период на 2013 г. - едва с 0.6%. Тази стойност важи както за цялото тримесечие, така и за един отработен човекочас.

 

Според неокончателните данни на НСИ през последните три месеца на 2014 г. най-висока остава производителността на труда в сектора на услугите - 6 694.1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает. В индустриалния сектор всеки работещ е произвел средно 5 870 лв. Над четири пъти по-ниска е производителността на труда в аграрния сектор през същия период - 1 360.30 лв. на един зает.

 

Средно 3 259 600 са били заетите в България през четвъртото тримесечие на миналата година. Те са отработили общо 1 370 100 000 часа. Структурата на заетостта по икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2013 и 2014 г. показва слабо увеличение на относителния дял в аграрния (с 0.5 процентни пункта) и в индустриалния сектор (с 0.1 процентен пункт). Въпреки това най-много хора продължават да работят в услугите - 57.1% от всички заети. В индустрията са 26.1%. От аграрния сектор се прехранват едва 16.8% от работещите.

 

Обект на изследването на работната сила е постоянното население на страната, включително и временно работещите в чужбина.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа