Новини
Работата на сектор „Туризъм“ през последните 3 години Работата на сектор „Туризъм“ през последните 3 години
28.02.2014
Източник: СКС "Туризъм"

В рамките на дейностите по проекта бяха изготвени секторни анализа за компетенциите на работната сила в бранша за 2011, 2012, 2013 година. Секторните анализи имаха унифицирана структура за всички сектори, обхванати от проекта, за да се осигури тяхното последващо обобщаване.  След първоначалния  секторен анализ, разработен през 2011 година, през следващите години бе извършвана актуализация на данните и задълбочаване на анализа по отношение на технологичното и организационно развитие в сектора и отражението му върху динамиката на човешките ресурси (появата на нови компетенции, нови ключови длъжности и др.) Анализите във всичките години бяха база за определяне на ключовите длъжности в сектора, специфичните компетенции на работната сила и разработването на секторния компетентностен модел.

 

През 2011 г. от секторния консултант „Компетънс инсайт“ беше разработена концепция за създаване на Секторен компетентностен модел „Туризъм“. Концепцията беше приета от Секторния консултативен съвет.

 

Определянето на ключови длъжности в сектора, съгласно методологията по проекта беше извършено на три етапа. През 2011 година бяха разработени стандартите за ключовите длъжности „Управител на хотел“,  „Фронт офис мениджър“, „Рецепционист“, „Камериер/камериерка“, „Управител на ресторант“, „Готвач“, „Сервитьор“, „Барман“, „Организатор туризъм“, „Екскурзовод“, „Аниматор“, „Продавач на самолетни билети“.

 

Година по-късно бяха разработени стандартите за ключовите длъжности „Управител на туроператор“, „Главен камериер“, „Салонен управител/Ръководител на отдел в ресторант“, „Главен готвач“, „Специалист маркетинг/търговец.“

 

През 2013 бяха разработени стандартите за ключовите длъжности „Специалист администриране на он-лайн резервационни системи“, „Специалист в туристически информационен център“, „Финансов специалист“, „ИТ Специалист (администратор)“, „Експерт управление на туристически дестинации“.

 

По зададените в проекта критерии са определени общо 22 ключови длъжности в сектор «Туризъм», които са залегнали в разработването на секторния компетентностен модел.

 

В резултат на проведения по зададените критерии от Националния център за оценка на компетенциите, подбор на кандидати през 2011 г. и 2012 г. бяха обучени общо 22 оценители на компетенции. Повечето от оценителите са от пилотните предприятия в сектора. Поради настъпилата промяна в пилотните предприятия през 2013 г. с отпадането на «Хотел Хемус» АД и включването на «ФеьрПлей Пропърти Мениджмънт» ЕООД, от СКС е предложено включването на още двама кандидати от «ФППМ»  в допълнителното обучение, което ще се проведе през 2014 г.

 

Създаването на Секторния компетентностен модел (СКМ) беше извършено от Секторния консултант в съответствие с концепцията и под методическото ръководство на Националния център за оценка на компетенциите. Първият етап беше приет от Секторния консултативен съвет в заседанието му на 28.03.2012 г. В първия етап бяха включени първите 12 ключови длъжности.

 

На 19.06.2013 г. се проведе среща на секторите „Туризъм" и „Безалкохолни напитки и бутилирани води" във връзка с предстоящото тестване на секторните компетентностни модели в избраните пилотни предприятия на двата сектора. В срещата участваха секторните референти и сертифицираните оценители на компетенции от предприятията.

 

В процеса на реализация, обаче, секторният консултант не можа да изпълни дейностите по тестване и валидиране  на СКМ в договорираните обеми и срокове.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа