xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа
Новини
Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа Проучване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и обществените и частни организации в Европа
30.09.2016
Източник: ЕК

Сътрудничеството между бизнеса и висшите училища създава множество възможности за развитие на иновации, нови знания и умения. За създаването на нови политики, свързани със съвместната дейност на бизнеса и университетите, Генерална дирекция „Образование и култура“ в Европейската комисия провежда изследване на тема „Сътрудничество между висшите учебни заведения и организациите от частния и публичния сектор“.

 

В това широко мащабно изследване, което е най-изчерпателното, провеждано в Европа, участват над 3500 университета и 1000 организации. Целта на изследването е да бъдат създадени политики, насочени към подобряване на бъдещи партньорства между висшите учебни заведения и външни организации и стимулиране на ангажираността на студентите в реална работна среда.

 

За да се включите в изследването, попълнете въпросника на предпочитания от Вас официален език на ЕС на адрес: http://www.survey.ub-cooperation.eu/ до 11.11.2016 г. Попълването на въпросника отнема около 10 минути и е анонимно.

 

След попълването на въпросника имате възможност да заявите желание за получаване на персонализирана Оценка на готовността за сътрудничеството между университетите и бизнеса за Вашата организация.

 

Изпращайте Вашите въпроси и мнения относно изследването на: survey@ub-cooperation.eu.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа