Новини
Проектът на БСК по ОП РЧР бе представен пред делегация от Европейската комисия Проектът на БСК по ОП "РЧР" бе представен пред делегация от Европейската комисия
28.06.2012
Източник: БСК

Във връзка с ежегодно организираната Информационна програма на Европейската комисия в България, на 28.06.2012 г. се проведе среща между ръководството на БСК и делегация от представители на различни Генерални дирекции към ЕК.


Десетчленната делегация бе посрещната от Божидар Данев - изпълнителен председател на БСК, Камен Колев – заместник-председател, Георги Шиваров – заместник-председател и Петър Денев – главен секретар. От страна на Европейската комисия участие в срещата взеха Георгес Спироу (ГД Регионална политика), Магдалена Хородиска (ГД Здравеопазване и потребители), Жан-Жак Кавез (ГД Комуникация), Томас Прицков (ГД Образование и култура), Кевин О’Конъл (Генерален секретариат), Шмит Лионел (ОЛАФ), Конрад Фурман (ГД Писмени преводи), Апостолос Йокимидис (ГД Енергетика), Михайлис Пападочнакис (ГД Околна среда), Виченте Хуртадо Роя. На срещата присъстваха също експерти от БСК в областта на околната среда и водите, международните програми и проекти, както и представител на Министерски съвет.


Божидар Данев представи на кратко структурата, дейностите и членовете на Българска стопанска камара и продължи с обзор на икономическото състояние в България и предизвикателствата пред бизнеса и обществото като цяло. Сред акцентите в срещата бяха качеството на българското образование особено професионалното образование и обучение, нарастващата неграмотност на населението и липсата на висококвалифицирани кадри за икономиката.


Изпълнителният председател на БСК подчерта негативния ефект от нарастващата тенденция на износ на наукоемки дейности и на добавена стойност. Предмет на дискусия бяха начините на финансиране на висшите учебни заведения и все по-големия брой студенти, които се записват в хуманитарни специалности като право, публична администрация, социални дейности и др., от които икономиката няма нужда в момента. Участниците в срещата изказаха мнение, че тенденцията на намаляване броя на студентите в технически специалност и дефицитът на работна сила с умения в областта на науката, технологиите, инженеринга и математиката (т.нар. STEM умения) е проблем, който се наблюдава не само в България, но и в Европа като цяло.


Други обсъждани въпроси по време на срещата бяха неефективното разходване на публичните средства в т.ч. европейски фондове и програми, провеждане на тръжни процедури, бъдещото електронното правителство. Особено внимание бе обърнато на проблемите, свързани с околната среда и водите, в това число прилагането на европейските директиви и препоръки и транспонирането им в националната законодателна рамка.


Пред участниците в срещата бяха представени и резултатите от дейността на БСК по проекта по ОП „РЧР“ “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Бе подчертано, че се очаква в резултат от изграждането на информационната система да се подобри качеството на човешките ресурси и тяхната адаптивност на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа