Новини
Проектът на БСК беше представен пред участниците в конференция за развитие на млечния сектор Проектът на БСК беше представен пред участниците в конференция за развитие на млечния сектор
08.11.2012
Източник: БСК

Най-важното за млечния сектор през новия програмен период на Общата селскостопанска политика е конкурентоспособността, както на производителите, така и на преработвателите. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров по време на  конференция по проблемите на млечния сектор в Интер Експо център, София. Той допълни, че има много предизвикателства пред този сектор като това, че дерогацията за преструктуриране на млечните ферми изтича през 2013 г., също за предизвикателствата по веригата производител – преработвател – търговец. Зам.-министър Димитров изрази очакванията си до средата на следващата година по веригата да се въведе едно по-справедливо ценообразуване. Според него администрацията и бранша трябва със съвместни усилия да се справят с предизвикателствата.

 

Други важни неща, които са застъпени в ОСП са иновациите, както за нови продукти така и за нови технологии, с които да се ограничи потреблението на енергоносители, защото ако браншът остане с технологиите, които до сега са произвеждали, при това увеличение на енергоносителите, ще направи продукта от мляко не конкурентноспособен, каза зам.-министър Димитров. Той информира, че благодарение на промоционалните програми и Асоциацията на млекопреработвателите в България, нашите млечни продукти вече получават достъп до все повече страни.

 

Програмният директор на БСК Жечко Димитров представи пред участниците във форума разработвания от камарата проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочен към изграждането на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Той подчерта ролята на изградения в рамките на проекта Секторен консултативен съвет „Млекопреработване“, чиято първостепенна задача е да създаде секторен компетентностен модел, който ще подпомогне ефективното управление на човешките ресурси за бранша.

 

Проучванията показват, че внедряването на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси води до 20% нарастване на производителността, 50% намаляване на загубите от лошо качество, 30% намаляване на текучеството на персонал и 50% съкращаване на срока за адаптиране на новопостъпилите работници.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа