Новини
Проектът на БСК беше представен пред участниците в Националната конференция на АМБ
09.11.2012
Източник: Магдалена Апостолова

Програмният директор на БСК Жечко Димитров представи пред участниците във форума разработвания от Камарата проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, насочен към изграждането на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. Той подчерта ролята на изградения в рамките на проекта Секторен консултативен съвет „Преработка на мляко и млечни продукти“, чиято първостепенна задача е да създаде секторен компетентностен модел, който ще подпомогне ефективното управление на човешките ресурси за бранша и ще повиши ефективността на фирмите от млечния бранш.

Проучванията показват, че внедряването на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси води до 20% нарастване на производителността, 50% намаляване на загубите от лошо качество, 30% намаляване на текучеството на персонал и 50% съкращаване на срока за адаптиране на новопостъпилите работници, сподели пред участниците Жечко Димитров. Проектът е мащабен и полезен за целия бранш и пилотните предприятия, първи ще почустват ефекта от него. В началото на януари изготвения компетентностен модел за 10 водещи ключови длъжности в сектора ще бъде тестван и ще продължи с разработването на още 10 важни длъжности за сектора.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа