Новини
Проведе се заседание на СКС Търговия на дребно Проведе се заседание на СКС "Търговия на дребно"
28.09.2012
Източник: БСК

На 28 септември 2012 г. в сградата на Централния кооперативен съюз се проведе заседание на Секторния консултативен съвет "Търговия на дребно ".

На заседанието бяха поканени и представители на пилотните предприятия, както и експерти обучени за оценка на компетенциите на работната сила. Секторният съвет прие разработеният от експертен екип "Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Търговия на дребно". Екипът разработил анализа са експерти на Централния кооперативен съюз от дирекции „Търговия", „Икономическа политика", „Кооперативна политика", „Човешки ресурси", проф. Септемврина Костова от катедра „Търговия" на УНСС и проф. Снежана Грозданова, експерт „Човешки ресурси".

След обсъждане и направени препоръки за актуализация бяха одобрени разработените и представени от Добрин Падалски, консултант от Девелор България, Концепция за разработване на секторен модел за сектор „Търговия на дребно", както и Доклада за избор на ключови длъжности за сектора. Определиха се и десетте ключови длъжности, за които ще бъдат разработени компетентностни модели.
 
 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа