Новини
Приемане на нов член на Секторния Консултативен Съвет
03.07.2014
Източник: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

На 19.05.2014г. се състоя заседание на членовете на Секторния Консултативен Съвет по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". На срещата обсъди предложението за нов член и се прие г-н Велизар Петков от фирма Сторко ЕООД за член на Секторния Консултативен Съвет в звено „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа