Новини
Приемане на нови 5 модела на ключови длъжности за сектор “Консервна промишленост”
18.11.2014
Източник: СППЗ

На 28.10.2014г. се състоя заседание на СКС “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ по проект „Разработване и внедряване на информационна системат за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ с цел приемане на новите 5 модела на ключови длъжности за сектор "Консервна промишленост". 

На заседанието се приеха изготвените от консултанта “Консепта БП“ ЕООД 5 модела на ключови длъжности за сектор “Консервна промишленост”:

- Агроном, лозарство, градинарство и овощарство

- Експерт реклама

- Огняр/ парова централа

- Оператор, вакуумен съд за хранителни есенции - танкерсит

- Експерт логистика
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа