Новини
Пресконференция на СКС "Химическа промишленост"
30.09.2013
Източник: БСК

Ще бъде представен „Секторен анализ на сектор „Производство на химични продукти” - текущи тенденции, проблеми и потребности“, подготвен по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК).Анализът е разработен от екип експерти, предложени от Секторния консултативен съвет „Химическа промишленост”.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа