Новини
Презентация на проекта в партньорство на БСК и БАСЕЛ на Деня на електротехниката Презентация на проекта в партньорство на БСК и БАСЕЛ на Деня на електротехниката
04.10.2011
Източник: БАСЕЛ

 

В рамките на ежегодния Технически панаир в гр. Пловдив беше спазена вече осемгодишната традиция четвъртъкът от панаирната седмица да бъде тематично посветен на електротехниката. Този път организаторите на панаира бяха предоставили на БАСЕЛ възможността да определи програмата за мероприятията, както и лекторите.


Сред многото интересни презентации и информационни материали в полза на бизнеса своето място намери и презентацията на г-н Иван Стамболиев – секторен референт на СКС Електротехника. Той представи на аудиторията концепцията за развитие на Проекта, както и постиженията до момента.


Очаван интерес предизвика завършеният секторен анализ за бранш "Електротехника", както и възможностите и предизвикателствата, на които той акцентира.


За съжаление, бизнесът не беше много активно представен, така че това мероприятие да достигне до по-голяма аудитория.


От БАСЕЛ потвърдиха желанието си да информират и нечленове относно дейността си по проекта при подходящи случаи.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа