Новини
Предстои осъвременяване на европейските регламенти на регулираните професии Предстои осъвременяване на европейските регламенти на регулираните професии
27.07.2012
Източник: БСК

Европейската комисия публикува свое съобщение относно приложението на Директивата за услугите.


В документа се отбелязва, че съществуват около 800 категории регулирани професии, а между държавите-членки са установени несъответствия по отношение регулирането на професионални услуги.


„Негативният ефект от тях се подсилва от тромавите процедури по признаване на квалификацията“, се казва в съобщението на ЕК.


„Европейският съвет подчерта значението на постигането на напредък за подобряване на взаимното признаване на професионалните квалификации, намаляване на броя на регулираните професии и премахване на необоснованите регулаторни пречки. Решение на тези проблеми бе потърсено с предложеното неотдавна осъвременяване на Директивата за професионалните квалификации. За да гарантира постигането на напредък във възможно най-кратки срокове, Комисията вече отправи конкретни препоръки в тази област към 8 държави членки8, които ще бъдат обсъдени в рамките на европейския семестър за 2013 г.“, отбелязва Европейската комисия.


Очаква се до края на 2012 г. Европейският съвет и Европейският парламент да приемат предложението на Ек за актуализация на Директивата за професионалните квалификации, а през 2013 г. ЕК ще представи съобщение за улесняване на взаимната оценка на регулираните професии, както и ще отправи специфични препоръки към всяка от страните-членки относно професионалните услуги.


Информацията от ЕК идва във важен момент в хода на изпълнение на проекта на БСК по ОП РЧР за изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по сектори и региони. От гледна точка на проекта е важно съдържанието на списъка с регулираните професии, така че включените в него професии да бъдат отчетени при определянето на кръга професии, подлежащи на описание на техните компетентностни профили.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа