Новини
Представяне на проекта на Световния ден на Фасилити мениджмънта
27.06.2014
Източник: Секторен референт - Фасилити мениджмънт

 

Вчера, 26 юни 2014 г., по традиция Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) отбеляза Световния ден на Фасилити мениджмънта.

 

Събитието се проведе в УНСС. На него присъстваха преподаватели по фасилити мениджмънт от университета, студенти, представители на държавната администрация, членове на Асоциацията и експерти, занимаващи се с ФМ.

 

Една от темите в представянето на БГФМА пред всички гости беше участието на Асоциацията и някои нейни членове като Пилотни предприятия по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", осъществяван от Българска стопанска камара. Участниците в дискусията бяха запознати с идейната насоченост на проекта, с важността на определяне на компетентностния модел на млад бранш като фасилити мениджмънта, с оглед по-качественото му развитие в бъдеще.

 

Особено внимание беше обърнато и на връзката на бранша с обучаващите институции, като участниците се обединиха около становището, че използване на резултатите от проекта за обединяване на изискванията на бизнеса и учебните планове по фасилити мениджмънт е практическият смисъл и полза от извършената до момента работа в сектора.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа